LEARN ENGLISH CONCEPT
Great Britain
Open Book Icon
Illustration of a Tree
Coat of arms - symbol from the flag of Slovakia in a single color line variant.
NativeEnglish

Cenová ponuka pre školské skupiny

Skupina žiakov ZŠ a SŠ (4-8 osôb)

10,00 € za 90 minút/na osobu

Jednorazový poplatok za knihy a materiály

€ 30.00

Ceny sú uvedené v EUR a sú účtované bez dph.


Na otvorenie skupiny je potrebný minimálny počet 4 žiakov a zvyčajne neprijímame viac ako 8 žiakov, aby sme žiakom ponúkli individuálnejší prístup.


Žiak dostane učebnicu, pracovný zošit, zošit na písanie slovnej zásoby a zložku na uloženie materiálov.

Platba za kurz je účtovaná mesačne. Ak žiak nastúpi na kurz počas školského roka, platí iba za mesiace, počas ktorých kurz navštevuje. V mesačnom školnom nie sú zahrnuté prázdniny, štátne sviatky a iné dni pracovného pokoja. Platba obsahuje iba hodiny, ktoré sa majú riadne odučiť. Žiaci platia aj za hodiny, ktoré neabsolvujú z dôvodu choroby alebo iného dôvodu.