LEARN ENGLISH CONCEPT
Great Britain
Open Book Icon
Illustration of a Tree
Coat of arms - symbol from the flag of Slovakia in a single color line variant.
NativeEnglish

Ceny sú uvedené v EUR a sú účtované bez dph. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.


Lekcie Face to Face: Upozorňujeme, že v prípade zrušenia hodiny face to face je študent povinný oznámiť učiteľovi zrušenie lekcie najneskôr 24 hodín vopred, inak bude lekcia účtovaná v plnej výške. Hodiny, ktoré budú zrušené 24 hodín, nebudú spoplatnené a po dohode s lektorom budú preložené na iný termín.


Skupinové lekcie: Cena kurzu sa riadi cenníkom (vyššie) a závisí od počtu študentov prihlásených na kurz. Ak sa počas kurzu účastník odhlási, študenti majú nasledujúce možnosti. Môžu zaplatiť viac na základe cenníka alebo nájdu za odchádzajúceho študenta náhradu.

Názov kurzu a služba

Cena

Face to Face (60 min)

€ 20.00

Skupina 2 študentov

€ 10.00 osoba

Skupina 3 študentov

€ 9.00 osoba

Skupina 4 študentov

€ 8.00 osoba

Skupina 5 študentov

€ 7.00 osoba

Skupina 6 alebo viacerých študentov

€ 6.00 osoba

Firemné kurzy

dohodou

Poradenstvo/mentoring (45 min)

€ 20.00

Poradenstvo/mentoring (60 min)

€ 25.00

Korektúra textu

€ 10.00 normostrana