Konverzačné kurzy

Autentické komunikačné hodiny, kde si budete rozširovať slovnú zásobu a naučíte sa s istotou a sebadôverou komunikovať v každodenných situáciách.