Jazykové kurzy

Jedine u nás príprava na odborné a špecializované Cambridge skúšky z anglického jazyka Business Certificates – BEC, Legal – ILEC, Financial – ICFE a BULATS s kvalifikovanými učiteľmi, ktorí tieto odbory vyštudovali na vysokých školách v zahraničí.

Príprava na všetky úrovne Cambridge skúšok z anglického jazyka KET – úroveň A2, PET – úroveň B1, FCE – úroveň B2, CAE – úroveň C1 a CPE úroveň C2.

Príprava na akademickú skúšku IELTS ktorá Vám otvorí všetky dvere do anglicky hovoriaceho sveta a umožní Vám študovať a pracovať v zahraničí. IELTS akceptujú tisíce medzinárodných organizácií po celom svete.

Ponúkame kurzy na úrovni

Jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR)

  • A0 Úplný začiatočník teda Beginner
  • A1 Začiatočník teda Elementary
  • A2 Mierne pokročilý teda Pre-Intermediate
  • B1 Stredne pokročilý teda Intermediate
  • B2 Pokročilý teda Upper-Intermediate
  • C1 Veľmi pokročilý teda Advanced
  • C2 Najvyššia úroveň teda Proficiency