Tlmočenie

Poskytujeme všetky druhy tlmočení: konzekutívne, simultánne a tlmočenie po telefóne. Na každé tlmočenie sa tlmočník vopred starostlivo pripraví z materiálov poskytnutých klientom pred konaním podujatia.

Cena  20 €/hod.