Preklady a jazykové korektúry

Prekladáme texty zo širokého spektra odvetví. Rozličné právne, ekonomické, finančné či marketingové dokumenty, takisto technické preklady pre priemysel a výrobu a študentom poskytujeme  preklady a jazykovú korektúru bakalárskych, magisterských a doktorandských diplomových prác.

Všetky naše preklady prechádzajú jazykovou korektúrou rodeného hovorcu.

  • Bežná angličtina 12 €

  • Odborná angličtina 24 €

  • Jazyková korektúra rodeným hovorcom 5 €

Uvedené ceny sú za preklad z/do angličtiny za jednu normo stranu – 1800 znakov.